Program dela za leto 2006

Dostopna sta Program dela 2006 in Zapisnik 8. seje Predsedstva SNK WEC 28. marca 2006:
- Zapisnik 8. seje Predsedstva (.doc)
- Program dela 2006 (.doc)

Dostopni so tudi programi dela za pretekla leta:
- Leto 2005 (.doc)
- Leto 2003
- Leto 2002
- Leto 2001