Program dela za leto 2002

Doma

 1. Stališča WEC do aktualnih vprašanj s področja energetskega gospodarstva in ravnanja z energijo v raznih oblikah (okrogle mize, posvetovanja...), proučitev problematike podeljevanja koncesij, plačila, primerjava z evropsko prakso.
 2. Nacionalni energetski program: sodelovanje z MOP pri aktivnostih za pripravo NEP; koordinacija z avtorji separatov, urejanje gradiva, priprava delovnih kopij gradiva in obveščanje, organizacija recenzij, organizacija priprave dokumenta za medresorska usklajevanja, priprava na tisk, lektoriranje, pregled krtačnih odtisov itn.; seznanjanje javnosti z opredelitvami v NEP.
 3. Posvetovanja: Komunalna energetika, Maribor, 14./ 16. maj 2002, posvetovanja SNNK.
 4. Elektronsko delovanje: vzpostavitev internetne strani, poslovanje s finančnimi ustanovami.
 5. Sodelovanje s specializiranimi društvi;
 6. Publicistična dejavnost

Mednarodne dejavnosti

 1. Regionalno sodelovanje v Evropi:
  • WEC East West European Energy Cooperation, Combined Heat and Power, Neptun, 9./ 13. junij 2002, Romunija;
  • Druga balkanska energetska konferenca, Beograd, 19./ 21. junij 2002, Jugoslavija;
  • WEC Slovaška: Energy Sector on the Move, Banska Bistrica, 10./ 13. september 2002, Slovaška;
  • Heat, Gas and Water Technologies for Modern Society, Riga, 6./ 7. oktober 2002, Letonska;
  • Energija za jutrišnji Balkan, Skopje, september 2002, Makedonija.
  • Izdelava regijskih stališč za Svetovni vrh Združenih narodov o zdržnem razvoju, ki bo septembra v Johannesburgu, Južna Afrika (poznano kot RIO+10) in nadaljevanje akcij iz sporazuma v Marakešu, Maroko, o pravilih in dogovorih za globalni nadzor nad emisijami toplogrednih plinov.
 2. Delo v organih WEC: Izvršilna skupščina WEC, Kairo, 20./ 25. oktober, Egipt; sestanek sekretarjev nacionalnih odborov; Programski odbor WEC (obdobje 2001-2003), sestanek predsednikov nacionalnih odborov.
 3. UN Economic Commission for Europe, Geneve: spremljanje dela odbora za zdržni energetski razvoj in odbora za premogovništvo.
 4. Raziskovalno študijski program WEC 2002-2004: WEC organizira delo na petih raziskavah, in sicer: Vzvodi na energetski sceni (Drivers of the Energy Scene), spremembe na energetskem trgu (Energy Market Reforms), Energetske tehnologije v 21. stoletju (Energy Technologies for the 21st century), energija in klimatske spremembe (Energy and Climate Change) in analiza življenjskega cikla (Life Cycle Analysis) - spremljanje dela, pridobitev informacij in gradiv - N. Bernot; projekt v teku: Obnovljivi viri - ("Technical Services on Renewables") - član mednarodne delovne skupine iz Slovenije Franko Nemac, direktor APE. Sodelovanje pogojeno z razpoložljivostjo finančnih sredstev.
 5. Publicistična dejavnost: Message from Buenos Aires, izdelava pregleda rezultatov referatov z 18. kongresa WEC za organizatorja kongresa.