Program dela za leto 2001

Doma

 1. Stališča WEC do aktualnih vprašanj s področja energetskega gospodarstva in ravnanja z energijo do zadev, povezanih s priključevanjem Slovenije v EU;
 2. Nacionalni energetski program: sodelovanje z MGD pri koordinaciji del glede vsebine in terminskega poteka dela;
 3. Letni energetski pregled: sodelovanje pri določitvi parametrov projektne naloge;
 4. Sodelovanje s specializiranimi društvi;
 5. Publicistična dejavnost

Mednarodne dejavnosti

 1. Regionalno sodelovanje v Evropi: WEC East West European Energy Cooperation, organizacija sestanka držav članic WEC iz Evrope, na temo "Energija za jutrišnjo Evropo", 28. in 29. junija 2001 v Ljubljani;
 2. Udeležba na sestanku predsednikov nacionalnih odborov v Londonu, maj 2001;
 3. 18. kongres Svetovnega energetskega sveta, Buenos Aires, oktober 2001 - sodelovanje Slovenije z referati in predavanji:
  • referat "Impact of Market Opening Process on Electricity Distribution Companies", avtorji Bojan Horvat, Tomaž Lah, Djordje Žebeljan;
  • referat "Economical Growth Potential of Energy Biomass Use in Slovenia", avtorja Aleš Bratkovič, Franko Nemac;
  • referat "Increase of Efficiency at Hydro Power Plant with Active Power Filters", avtorja Boris Bizjak, Jože Voršič;
  • vabljeno predavanje na temo "The Role of Education in the Development of the Energy Industry's Capabilities", avtor Natan Bernot.
 4. UN Economic Commission for Europe, Ženeva, november 2001: sodelovanje v odboru za zdržni energetski razvoj in odboru za premogovništvo;
 5. Sodelovanje pri publikacijah "Survey of Energy Resources report 2001" in pri poročilu "Survey on energy efficiency policy measures";
 6. Obnovljivi viri - sodelovanje na projektu WEC "Technical Services on Renewables"; član mednarodne delovne skupine iz Slovenije Franko Nemac; direktor APE