2. akademija slovenske energetske stroke

Perspektive rabe plina v Sloveniji ob upoštevanju evropskih in svetovnih razmer na trgu energije

Na voljo so prezentacije, predstavljene ob predavanjih, v .pdf formatu.
- dr. Franc Žlahtič: Uvod v svetovne in evropske razmere
- mag. Mitja Rihtaršič: Perspektiva oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji ob liberalizaciji trga
- mag. Marjan Eberlinc: Nove investicije v plinovodno infrastrukturo za povečanje zanesljivosti oskrbe
- mag. Djani Berčevič: Analiza stroškov in cena zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom v skladu z direktivo 2004/67/EC ter ekonomski vidiki izgradnje skladišč zemeljskega plina v Sloveniji
- Zorko A. Cerkvenik: Perspektive rabe UNP-ja
- Rinaldo Glavina: Razvoj prodaje UNP na trgih JV Evrope
- Jadranko Medak: Izzivi za zemeljski plin v proizvodnji električne energije
- mag. Janez Grošelj: Izzivi za zemeljski plin v komunalni energetiki